“Grat”d.o.o Hadžići,je nastala od SZR “Grat” Hadžići koja je osnovana 1988.godine.

 Osnovna djelatnost tada kao i danas je izvođenje građevinskih radova i održavanje objekata visoko i niskogradnje.

Od 1991.godine “Grat” je registrovana kao privatno preduzeće da bi se poslije ratnih dejstava izvršila preregistracija ponovno u SZR a potom u d.o.o..

U navedenom periodu sagrađen je zavidan broj objekata, a posebno bi se mogli
 istaći u poslijeratnom periodu, sljedeći objekti:

 1. Više lotova stambenih objekata za  povratak raseljeih lica čiji su
investitori bili 
humanitarne organizacije,Multinacionalna divizija
jugoistok Mostar,Opština 
Ilidža,Opština Trnovo , Opština Hadžići,
Opština Kiseljak.

 

2. Vodovodni objekti sa kaptažama i rezervoarima u Opštini Trnovo
(Bašci,Balbašići,
Umoljani,Kramari,Graćanica i Pendičići)

 

3. Rezervoari za vodu Opština Hadžići(Kasatići,Raštalica)

 

4. Mjesni uredi i društveni dom za Opštinu Ilidža-(Stup,Pejton i Butmir).


5. Proizvodnu halu sa upravom “BEGEX” Hadžići.

 

6. Veliki broj telekomunikacionih objekata sa putevima(BS I RSU)
za BH Telecom
 Sarajevo  te Velik broj privatnih stambenih i
vikend objekata,regulacije vodotoka,
farme za tov pilića( 4 kom.) i sl.

 

Danas je osnovna djelatnost  doo “”GRAT” izvođenje konstruktivnih
građevinskih radova 
kao i zanatskih radova po sistemu “ključ u ruke”.

Raspolažemo sa zavidnom opremom i stručnim kadrom,
te adekvatnim brojem uposlenih 
zanatlija i za najveće zahvate.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *